Våre tjenester

Vi har et nasjonalt ansvar for studieadministrative systemer og tjenester, inkludert samordning av opptak ved norske universiteter og høyskoler, forskningsinformasjonssystemer og -tjenester, samt åpen tilgang til forskning.

Rådgivning

Vi har lang erfaring med rådgivning innenfor universitets- og høgskolesektoren, samt helse- og instituttsektoren. Vi er også et rådgivende organ for Kunnskapsdepartementet.

Egenutviklede applikasjoner

Vi utvikler og drifter applikasjoner på etterspørsel fra sektoren, etter brukernes behov.

Studieopptak

Vi har et nasjonalt ansvar for samordning av opptak ved universiteter og høyskoler.

Rapporteringer

Vi er ansvarlige for rapportering av vitenskapelige publikasjoner for hele landet.

Statistikk og databestilling

Vi tilgjengeliggjør spesialtilpassede rapporter over student-, forsknings- og økonomidata.

Forhandlinger og avtaler

Vi forhandler og administrerer konsortieavtaler for elektroniske forskningsressurser og er nasjonale koordinatorer i arbeidet med åpen tilgang – Open Access. 

Dataflyt

Vi tilbyr en rekke tjenester innen dataflyt av studie- og forskningsdata.

Integrasjoner

Vi har automatisert utveksling av forskningsinformasjon med andre systemer for å redusere behov for manuell registrering.

Nemnder

Vi er ansvarlige for klagenemnder opprettet av Kunnskapsdepartementet.

Sikkerhetstjenester

Vårt sikkerhetsteam tilbyr opplæring og sikkerhetstesting både internt og eksternt.

Internasjonale samarbeid

Vi har et tett samarbeid med parter både i Europa og verden for øvrig.

Våre prosjekter

Vi gjennomfører prosjekter på bestilling fra Kunnskapsdepartementet, samt er sterkt involvert i fleire EU-prosjekter.