Klagenemnder

Alle institusjoner under universitets- og høyskoleloven er pålagt å ha en egen klagenemnd. Vi har sekretariatsfunksjon for flere av Kunnskapsdepartementets klagenemnder.

 

Felles klagenemnd

Nasjonal klagenemnd

Nasjonal klagenemnd for fagskoleutdanning