English version of this page

Lisensavtaler og åpen tilgang

Unit Lisensavtaler og åpen tilgang (LÅT) arbeider for mest mulig åpen tilgang til forskningslitteratur:

Vi forhandler og administrerer konsortieavtaler for elektroniske forskningsressurser med forlag på vegne av 177 UH-, institutt- og helseinstitusjoner samt enkelte folke- og fylkesbibliotek.

Vi er nasjonale koordinatorer i arbeidet med åpen tilgang – open access.

Åpen tilgang (open access)

Regjeringa har frå 22.8.2017 fastsett nasjonale retningsliner for open tilgang til vitskaplege artiklar. Unit LÅT er nasjonale koordinatorar for dette arbeidet.

Vi forvaltar nettstaden openaccess.no med informasjon om open tilgang generelt og dei nasjonale retningslinene spesielt. Der kan du få svar på ofte stilte spørsmål, publiseringsfond og finansiering, eigenarkivering av forskingspublikasjonar, og mykje meir.

For deltakere i bibliotekkonsortier

Administrasjon av lisensavtalene gjøres i verktøyet Edvarda.

Gå til Edvarda

Meldinger fra Unit LÅT

 • Unit inngår avtale med Wiley om åpen publisering 15. mars 2019 14:12

  Avtalen gjør artikler fra norske forskere åpent tilgjengelig. Med en etter norske forhold unik «publiser og les-avtale», får norske forskere publisere åpent i Wileys velrenommerte tidsskrift. Avtalen er i tråd med regjeringens «Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler» og bidrar til modernisering og omstilling av forskning.

 • Norske forskningsinstitusjoner har besluttet å ikke forlenge avtale med forlaget Elsevier 12. mars 2019 12:07

  Tirsdag 12. mars 2019 ble det sendt ut en pressemelding om at avtalen med Elsevier ikke blir fornyet for 2019.

 • På tvers III er ferdig 1. mars 2019 13:01

  På tvers var et samarbeid i regi av UH Nett vest, der prosjektgruppa bestod av deltakere fra bibliotek i UH-sektoren og Unit. Mandatet for prosjektet var å se på hvordan institusjoner med få brukere kan få tilgang til forskningslitteratur.

Nyheter fra våre forlag

 • CUP: Buying ebooks the smart way using Evidence Based Acquisition (EBA) 30. okt. 2018 09:21

  The Cambridge EBA is an affordable way to deliver access to the full catalogue of Cambridge University Press published titles and helps institutions buy titles that are actually used.

 • Mendeley 20. aug. 2018 11:31

  Mendeley is a free reference manager and academic social network that can help you organize your research, collaborate with others online, and discover the latest research:

 • Emerald eBook collection 28. feb. 2018 11:14

  New purchasing options and New eBooks