English version of this page

Lisensavtaler og åpen tilgang

Unit Lisensavtaler og åpen tilgang (LÅT) arbeider for mest mulig åpen tilgang til forskningslitteratur:

Vi forhandler og administrerer konsortieavtaler for elektroniske forskningsressurser med forlag på vegne av 177 UH-, institutt- og helseinstitusjoner samt enkelte folke- og fylkesbibliotek.

Vi er nasjonale koordinatorer i arbeidet med åpen tilgang – Open Access.

Åpen tilgang (Open access)

Regjeringa har frå 22.8.2017 fastsett nasjonale retningsliner for open tilgang til vitskaplege artiklar. Unit LÅT er nasjonale koordinatorer for dette arbeidet.

Vi forvaltar nettstaden openaccess.no med informasjon om open tilgang generelt og dei nasjonale retningslinene spesielt. Der kan du få svar på ofte stilte spørsmål, publiseringsfond og finansiering, eigenarkivering av forskingspublikasjonar, og mykje meir.

For deltakere i bibliotekkonsortier

Administrasjon av lisensavtalene gjøres i verktøyet Edvarda.

Gå til Edvarda

Meldinger fra Unit LÅT

  • Søk etter åpent tilgjengelige artikler 10. aug. 2018 14:21

    Gruppen för Licenser och Open Access (LOA) ved Kungliga biblioteket i Sverige har laget en god og nyttig oversikt over ressurser som gjør det enklere å søke etter artikler med åpen tilgang

  • Merksemd om Units forhandlingar med internasjonale utgivarar 12. juli 2018 10:46

    På den nye nettstaden til Unit har LÅT fått publisert ei sak som ser på merksemda forhandlingane med dei store forlaga har fått i det siste. Også bakgrunnen for forhandlingane blir forklart her.

  • UHR stiller seg bak Units forhandlingsstrategi 9. juli 2018 11:20

    Universitets- og høgskolerådet (UHR) uttrykker støtte og forventning til at Units forhandlinger med akademiske utgivere gjennomføres ut fra et sett felles prinsipper.

Nyheter fra våre forlag