English version of this page

Lisensavtaler og åpen tilgang

Unit Lisensavtaler og åpen tilgang (LÅT) arbeider for mest mulig åpen tilgang til forskningslitteratur:

Vi forhandler og administrerer konsortieavtaler for elektroniske forskningsressurser med forlag på vegne av 177 UH-, institutt- og helseinstitusjoner samt enkelte folke- og fylkesbibliotek.

Vi er nasjonale koordinatorer i arbeidet med åpen tilgang – open access.

Åpen tilgang (open access)

Regjeringa har frå 22.8.2017 fastsett nasjonale retningsliner for open tilgang til vitskaplege artiklar. Unit LÅT er nasjonale koordinatorar for dette arbeidet.

Vi forvaltar nettstaden openaccess.no med informasjon om open tilgang generelt og dei nasjonale retningslinene spesielt. Der kan du få svar på ofte stilte spørsmål, publiseringsfond og finansiering, eigenarkivering av forskingspublikasjonar, og mykje meir.

For deltakere i bibliotekkonsortier

Administrasjon av lisensavtalene gjøres i verktøyet Edvarda.

Gå til Edvarda

Meldinger fra Unit LÅT

Nyheter fra våre forlag

  • CUP: Buying ebooks the smart way using Evidence Based Acquisition (EBA) 30. okt. 2018 09:21

    The Cambridge EBA is an affordable way to deliver access to the full catalogue of Cambridge University Press published titles and helps institutions buy titles that are actually used.

  • Mendeley 20. aug. 2018 11:31

    Mendeley is a free reference manager and academic social network that can help you organize your research, collaborate with others online, and discover the latest research:

  • Emerald eBook collection 28. feb. 2018 11:14

    New purchasing options and New eBooks