2016

Publisert 5. okt. 2016 14:58

CRIStin har beslutta å ikkje halde sommarmøte i 2017.

Publisert 5. sep. 2016 14:39

– og det betyr mellom anna informasjon om prisar for neste år, reforhandling av somme avtalar og eit par viktige fristar.

Publisert 13. juni 2016 13:23

Det var fint å sjå mange av dykk på sommarmøtet 7. og 8. juni!

Vi legg ut presentasjonane som vart halde fortløpande.

Publisert 2. juni 2016 08:44

Det er rundt 150 personar som kjem til årets sommarmøte 7. og 8. juni -- nærare 90 deltakarar i tillegg til utstillarar, kurs- og foredragshaldarar og arrangør.

Publisert 17. feb. 2016 13:36

CRIStins konsortieteam deltar på UKSG i Bournemouth frå 11. til 13. april 2016. Meld frå viss de har innspel til saker de ønskjer at vi skal ta opp med leverandørar.

Publisert 2. feb. 2016 14:13

Vi har ikke mottatt alle fakturaer fra leverandørene ennå, men vi tar sikte på å starte fakturering av deltagerne i mars.