2017

Publisert 27. nov. 2017 11:06

Publiseringskomiteén for hum-sam-tidsskrift har tatt en avgjørelse på hvilke tidsskrift som skal få støtte for perioden 2018-2020.

Publisert 16. nov. 2017 15:23

I januar 2018 blir CERES slått sammen med BIBSYS og deler av Uninett. Det vil derfor bli møte for konsortiedeltagere som en del av BIBSYS-konferansen 20. og 21. mars 2018.

Publisert 1. okt. 2017 21:15

In 2017 a selection of key Norwegian language journals in social sciences and humanities was flipped to Open Access. A consortium has been established to select and provide funding for journals on a three year basis.

Publisert 16. mai 2017 15:17

LÅT har anskaffet et nytt system for administrasjon av bibliotekkonsortiene.

Publisert 16. mai 2017 14:12

Fra 2017 kan et utvalg sentrale norskspråklige tidsskrift innenfor humaniora og samfunnsvitenskap leses gratis av alle som ønsker det. En ordning for tidsskrift som dekker disse fagområdene skal etableres for en periode på tre år fra 2018, og utvelgelse av tidsskrift for denne perioden starter før sommeren.

En faglig publiseringskomité er etablert, og vil være sentral i arbeidet med å velge ut de tidsskriftene som skal inngå i ordningen fra 2018. Utvelgelsen vil bli foretatt på grunnlag av innsendte søknader fra utgivere/tidsskrifteiere. 

Ordningen vil forhandles og administreres av CERES i samarbeid med Forskningsrådet og Universitets- og høgskolerådet.

Publisert 26. apr. 2017 14:25

CERES har formidlet krav for avtalevilkår i innledende møter med utgiverne.

Publisert 27. jan. 2017 10:59

Cristin fusjonerte med FSAT (Felles studieadministrativt tjenestesenter) 1. januar 2017 og den nye organisasjonen har fått navnet CERES.