2018

Sist endret 20. aug. 2018 13:36 av Solveig Wikstrøm

En workshop-rapport med navnet Challenging the Current Business Models in Academic Publishing: Accelerators and Obstacles to the Open Access Transition ble publisert i juni 2018. Den ser på hvordan tidsskriftpakker, såkalte “Big deals” kan være en utfordring i overgangen til modeller for åpen tilgang (Open access).

Sist endret 8. feb. 2018 10:31 av Solveig Wikstrøm

LIBER, som er sammenslutningen av europeiske forskningsbiblioteker, har samlet seg om fem prinsipper for inklusjon av åpen tilgang i forhandlingene med akademiske forlag. De fem nordiske konsortiene står alle bak LIBERs prinsipper.

Sist endret 22. feb. 2019 12:44 av Solveig Wikstrøm

I en erklæring publisert av det europeiske forskningsrådet (ERC) 4. september 2018 slås det fast at alle resultater av forskning finansiert av nasjonale og europeiske forskningsråd skal være publisert i åpne tidsskrifter eller på åpne plattformer fra 1. januar 2020.

Sist endret 13. des. 2018 10:39 av Solveig Wikstrøm

Kva bør biblioteket vere kjent med? 

Sist endret 2. jan. 2019 15:15 av Solveig Wikstrøm

På denne siden vil Unit publisere blogginnlegg, kommentarer og nyhetssaker som belyser det europeiske forskningsrådets erklæring om at alle resultater av forskning finansiert av nasjonale og europeiske forskningsråd skal være publisert åpent fra 2020. Siden oppdateres.

Sist endret 16. feb. 2018 09:53 av Solveig Wikstrøm

Sesjonen tirsdag 20. mars på 2x45 minutter er et sammenhengende program.

Sist endret 20. juli 2018 11:53 av Janicke Furberg

Sidan starten av 2017 har vi fusjonert i fleire omgangar, bytta namn, fått fleire nye oppgåver, nytt administrasjonssystem og nye nettsider. Vi forsøker oss på ei oppsummering av 2017 og førebels plan for vidare arbeid i 2018.

Sist endret 8. feb. 2018 10:02 av Solveig Wikstrøm
Sist endret 12. juli 2018 10:46 av Solveig Wikstrøm

På den nye nettstaden til Unit har LÅT fått publisert ei sak som ser på  merksemda forhandlingane med dei store forlaga har fått i det siste. Også bakgrunnen for forhandlingane blir forklart her.

Sist endret 7. feb. 2018 09:42 av Hanne Hole Young

Nederland er nå tydelige i sin forhandling med Elsevier at de ønsker å følge Tysklands initiativ om å gjøre offentlig finansiert forskning åpent tilgjengelig uten økte kostnader. I Norge skal vi reforhandle våre avtaler med Elsevier nå i 2018 med de samme overordnede målene som Tyskland og Nederland.

Sist endret 20. aug. 2018 13:20 av Solveig Wikstrøm
Sist endret 20. aug. 2018 13:31 av Solveig Wikstrøm
Sist endret 16. mai 2018 10:06 av Solveig Wikstrøm

Etter 20 år sier dei svenske forskingsbiblioteka opp avtalen med Elsevier. Grunnen er at forlaget ikkje møter krava til open tilgang.

Sist endret 10. aug. 2018 14:21 av Solveig Wikstrøm

Gruppen för Licenser och Open Access (LOA) ved Kungliga biblioteket i Sverige har laget en god og nyttig oversikt over ressurser som gjør det enklere å søke etter artikler med åpen tilgang

Sist endret 23. feb. 2018 13:43 av Solveig Wikstrøm

Taylor & Francis har beslutta å trekke sin såkalla "Moving Wall", ei endring i abonnementsavtalane som ville føre til at abonnentane ikkje lenger skulle få tilgang til elektroniske årgangar eldre enn 20 år.

Sist endret 9. juli 2018 11:20 av Solveig Wikstrøm

Universitets- og høgskolerådet (UHR) uttrykker støtte og forventning til at Units forhandlinger med akademiske utgivere gjennomføres ut fra et sett felles prinsipper.

Sist endret 16. mai 2018 09:56 av Solveig Wikstrøm

Kunnskapsdepartementet har samlet IKT-kompetanse i Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.

Unit skal hjelpe universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner med å nå sine mål.