Hva er "Plan S?" Bakgrunnsinformasjon og kommentarer

På denne siden vil Unit publisere blogginnlegg, kommentarer og nyhetssaker som belyser det europeiske forskningsrådets erklæring om at alle resultater av forskning finansiert av nasjonale og europeiske forskningsråd skal være publisert åpent fra 2020. Siden oppdateres.

Erklæringen fra ERC gir verdifull støtte til forhandlingene Unit nå er i gang med, ved at Norges Forskningsråd slutter seg til prinsippene i erklæringen. Dette framheves i Units nyhetssak som ble publisert 4. september.

 

Det britiske konsortiet Jisc ønsker erklæringen velkommen, og gir en detaljert beskrivelse over hva prinsippene betyr for Jiscs arbeid.


Peter Suber, som regnes som en av opphavsmennene bak åpen tilgang, har publisert bøker og en rekke artikler og blogginnlegg om OA. Han var raskt ute med å evaluere Plan S. I et langt blogginlegg gir han både støtte og kritiske bemerkninger til Plan S.

 

Nature peker på at den radikale planen for åpen tilgang kan bety slutten for abonnementsmodellen. Artikkelen gir mer bakgrunnsinformasjon, med intervjuer av opphavsmenn og institusjoner som har signert erklæringen – samt enkelte som har valgt å ikke gjøre det. 

 

Magasinet Science presenterer Plan S med de første reaksjonene som har kommet etter erklæringen. Støttespillerne for åpen tilgang er overveiende positive, mens de store forlagshusene er kritiske eller velger å ikke uttale seg.

 

Khrono er en uavhengig nyhetsavis for høyere utdanning og forskning. Avisen har publisert en rekke artikler og kommentarer om Plan S; både støttende og kritiske. Her er et utvalg:

 

Jan Erik Frantsvåg er OA-rådgiver ved Universitetet i Tromsø. I et innlegg i Khrono spør han hva "Plan S" egentlig koster. Han konkluderer med at  en total overgang til åpen tilgang  vil være lønnsom for forsknings-Norge, men ikke nødvendigvis for de enkelte institusjonene. Dette viser han med tall basert på norske forhold.

 

Direktør Henrik Urdal ved PRIO frykter at Plan S gjør at forskeren tvinges til å publisere i tidsskrifter som ikke holder tilstrekkelig høy kvalitet. Også professor ved UiO Hans Petter Graver mener Plan S er et angrep på forskningens frihet.

 

Professor Kristian Gundersen ved Universitetet i Oslo hevder Plan S medfører at 85 prosent av verdens vitenskapelige tidsskrifter vil bli «ulovlige». Han får svar fra forskningsminister Iselin Nybø og Forskningsrådets direktør John-Arne Røttingen som konkluderer med at de håper på full tilslutning om at åpen publisering er den riktige veien å gå. ​

 

Flere forskere er altså bekymret for effektene av Plan S. Rektor Curt Rice ved OsloMet hevder derimot at Plan S ikke går langt nok: Plan S doesn't go far enough.

 

The Scholarly Kitchen er en blogg der forskjellige skribenter tar for seg emner innen vitenskaplig publisering. Målsettingen er å få fram ulike meninger, kommentarer og ideer, og presentere dem åpent. Bloggen drives av Society for Scholarly publishing og oppdateres daglig. Tim Vines fra Origin Editorial foreslår på bakgrunn av Plan S å vrake artikkelavgift (APC) og heller finansiere forskningen med innleveringsavgift (submission fee).

 

Også Uniforum, UiOs nettavis, publiserer innlegg om Plan S. Instituttleder Per Barth Lilje ved Institutt for astrofysikk, UiO, er kritisk til Plan S og ønsker svar på fra Forskningsrådet på om hva som er viktigst, at alle i verden kan lese spesialiserte fagartikler, eller at alle forskere over hele verden får mulighet til å publisere sin forskning i velredigerte tidsskrifter med høy «impact»? 

Rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, skriver i et leserinnlegg i Uniforum at åpen tilgang må være målet. I innlegget påpekes blant annet at det er nødvendig med en implementeringsplan. Konklusjonen er at "Universitetet i Oslo er klare til å bidra for å nå visjonen om åpen tilgang, både i den nasjonale og europeiske konteksten".

 

DeltaThink, som er en kommersiell kommersiell aktør, har gjort analyser av Plan S med tanke på potensiell effekt: Potential Impact of Plan S.

 

Et debattinnlegg i Aftenposten 16. november 2018, undertegnet 27 norske forskningsledere, kommer med forslag til en moderat plan for åpen tilgang til forskningsresultater. Forskingslederne mener at tanken er god, men gjennomføringen av åpen tilgang dårlig. De foreslår en endring de mener fjerner svakhetene ved planen. 

 

I Stortinget har spørsmålet om åpen tilgang ført til en interpellasjon fra Guri Mellbye (Venstre) til forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (også Venstre). Interpellasjonen er datert 18. desember 2018. Mellbye peker på at forskere er bekymret over at land som Tyskland, USA og Kina ikke er med i Plan S-samarbeidet, og at dette kan gjøre det krevende å få publisert forsking og gjøre internasjonalt forskingssamarbeid vanskelig. Noen forskere frykter mer statlig styring og mindre akademisk frihet. Hun spør hva statsråden tenker om utfordringene som blir pekt på, og hvordan man kan sikre at hensynet til likebehandling, uavhengighet og kvalitet blir ivaretatt. 

 

28. desember 2018 ble det det publisert en sak i Khrono der professor Steinar Vagstad ved Universitetet i Bergen hevder rektorane forhandler fram ei «akademisk mørketid». Vagstad sier at "[i] denne saka går Unit i forhandlingar med krav som til forveksling liknar på Plan S, utan at nokon har funne det verdt å undersøkje kva forskarane meiner om saka, og utan den konsekvensvurderinga som har blitt etterlyst når det gjeld Plan S".

Publisert 6. sep. 2018 12:52 - Sist endret 22. aug. 2019 09:30