2019

Sist endret 22. feb. 2019 12:46 av Solveig Wikstrøm

Den europeiske universitetsorganisasjonen EUA har tatt initiativ til en internasjonal konsekvensutgreiing av innføring av åpen publisering av all offentlig finansiert forskning. Statsråd Iselin Nybø lover at regjeringen vil gi støtte til denne undersøkelsen.

Sist endret 12. mars 2019 12:08 av Solveig Wikstrøm

Tirsdag 12. mars 2019 ble det sendt ut en pressemelding om at avtalen med Elsevier ikke blir fornyet for 2019.

Sist endret 1. mars 2019 13:01 av Solveig Wikstrøm

På tvers var et samarbeid i regi av UH Nett vest, der prosjektgruppa bestod av deltakere fra bibliotek i UH-sektoren og Unit. Mandatet for prosjektet var å se på hvordan institusjoner med få brukere kan få tilgang til forskningslitteratur.

Sist endret 15. mars 2019 14:14 av Solveig Wikstrøm

Avtalen gjør artikler fra norske forskere åpent tilgjengelig. Med en etter norske forhold unik «publiser og les-avtale», får norske forskere publisere åpent i Wileys velrenommerte tidsskrift. Avtalen er i tråd med regjeringens «Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler» og bidrar til modernisering og omstilling av forskning.