Intensjonsavtale mellom Unit og SpringerNature: Oppfyller alle krav til open publisering

Eit særs godt forhandlingsresultat gjer at det no foreligg ein intensjonsavtale mellom Springer Nature og Unit på vegner av norske forskingsinstitusjonar. Den nye avtalen er treårig og gjeld frå 2020.

Units pressemelding om intensjonsavtalen med SpringerNature.

Når det ligg føre ein underteikna avtale, vil tittellister, lisens og fleire detaljar om avtalen bli publisert på openaccess.no.

Publisert 9. juli 2019 11:02 - Sist endret 9. juli 2019 11:02