Norske forskningsinstitusjoner har besluttet å ikke forlenge avtale med forlaget Elsevier

Tirsdag 12. mars 2019 ble det sendt ut en pressemelding om at avtalen med Elsevier ikke blir fornyet for 2019.

Norske forskningsinstitusjoner har besluttet å ikke forlenge avtale med forlaget Elsevier. Tilbudet fra Elsevier er langt fra å oppfylle kravene fra Norge om åpen tilgang til forskningsartikler. Det er heller ingen bevegelse i avtalens periode mot å betale for publisering istedenfor å betale for lesetilgang. Avtalen med Elsevier blir derfor ikke fornyet for 2019.

Rektoratene ved BOTT (universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim) stiller seg bak beslutningen.

Les pressemeldingen her

Publisert 12. mars 2019 12:07 - Sist endret 12. mars 2019 12:08