På tvers III er ferdig

På tvers var et samarbeid i regi av UH Nett vest, der prosjektgruppa bestod av deltakere fra bibliotek i UH-sektoren og Unit. Mandatet for prosjektet var å se på hvordan institusjoner med få brukere kan få tilgang til forskningslitteratur.

Prosjektrapporten for På tvers fase III er nå ferdig, og finnes her: https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2583786 

 

Publisert 1. mars 2019 13:01 - Sist endret 1. mars 2019 13:01