Plan S er klar

Etter brede internasjonale og nasjonale innspillsrunder lanserer cOAlision S den endelige Plan S med veileder for iverksetting. Kravene til full og umiddelbar åpen publisering er forskjøvet og vil gjelde fra Forskningsrådets utlysninger i 2021.

Endelig Plan S er klar. Den ambisiøse planen om å gjøre offentlig finansiert forskning umiddelbart og åpent tilgjengelig fra en koalisjon av forskningsfinansiører ble lansert 31. mai: https://www.forskningsradet.no/nyheter/2019/endelig-plan-s-er-klar/

Etter en internasjonal runde med over 600 innspill, og over 50 innspill i den norske runden, er nå den endelige veilederen klar. For norske forskere betyr det at kravene i veilederen gjelder fra Forskningsrådets utlysninger fra 2021.

Publisert 31. mai 2019 10:22 - Sist endret 31. mai 2019 10:22