Våre lisensavtaler for bibliotekkonsortiene

En konsortieavtale innebærer at Unit LÅT på vegne av en gruppe deltakerinstitusjoner fra offentlig sektor forhandler fram lisensavtaler med ulike leverandører. Avtalene gjelder tilgang til elektroniske ressurser som eksempelvis e-tidsskrifter, referansedatabaser, ordbøker og leksika. Du finner de ulike avtalene i venstremenyen.

Tilslutning til avtalene

Tilslutning til avtalene gjøres i administrasjonssystemet Edvarda

 

Fremforhandling av nye avtaler

Unit LÅT kan organisere nye avtaler der tre eller flere deltagere har meldt inn et behov.

Deltagende institusjoner kan melde inn forslag til ny avtale.

 

Leverandører som ønsker at Unit LÅT organiserer et konsortium må ta dette opp med de institusjonene som de selv har avtale med. LÅT tar ikke imot forslag direkte fra leverandørene.

Ut over at deltagerne har et behov, forutsetter organisering av nye avtaler visse formelle krav, samt kompetanse og kapasitet hos LÅT. Pr i dag har vi kun avtaler hvor leverandøren eier eller har enerett på innholdet, og vi fokuserer på «biblioteksressurser» med relevans for forskningen.

Publisert 18. juli 2018 11:43 - Sist endret 22. aug. 2019 12:43