Forhandlingsrådet

Unit LÅT sitt råd for konsortieforhandlingar skal gi retning til dei årlege forhandlingane. Deltakarane i rådet skal vere leiarar, og gruppa består av representantar frå  universitets- og høgskolesektoren, helsesektoren, forskingsinstitutta og observatør frå Helsebiblioteket.

Medlemmar

  • Anna Løken, Høgskolen i Innlandet
  • Gro Heidi Råmunddal, Vestre Viken HF
  • Hanne Graver Møvig, UiO
  • Jesper Christian Mørch, UiA
  • Johanne Raade, UiT
  • Maria-Carme Torras i Calvo, UiB
  • Rune Brandshaug, NTNU
  • Siri Aashaug Sæther, NINA
  • Tanja Storsul, Institutt for samfunnsforskning

Observatør: Kjell Tjensvoll frå Helsebiblioteket ved Folkehelseinstituttet 

 

Publisert 27. okt. 2017 13:18 - Sist endret 7. nov. 2018 10:16