Fusjonar

Fusjonar som gjeld konsortia meldes til konsortieteamet@cristin.no så tidleg som mogleg i prosessen, slik at vi kan gjere ein samla førespurnad til kvar einskild leverandør.

Her er informasjon om registrerte fusjonar -- på engelsk, fordi desse opplysningane òg er relevante for utgivarane.

CERES arbeider for at prisen for ein fusjonert institusjon skal vere FTE-basert, men i nokre høve, særleg viss avtalen ikkje er til fornying det året, vil utgivarane summere prisane for den einskilde institusjonen.

Publisert 27. okt. 2017 13:16 - Sist endret 13. feb. 2018 14:46