Ressursene

Denne delen introduserer de ulike typer ressurser som konsortieavtalene omfatter.

(Temabilde: colourbox.com)

Unit LÅTs lisensavtaler dreier seg kun om elektroniske ressurser. Om en institusjon i tillegg har print-abonnementer, administreres disse utenfor våre avtaler.

Per i dag har LÅT 39 konsortieavtaler og stort sett er dette tidsskriftsavtaler. Men i tillegg til tidsskrifter har vi også flere typer ressurser:

  • elektroniske databaser som kan inneholde både artikler, rapporter og bøker av ulike slag: World Bank, Economist Intelligence Unit og Cambridge Scientific Abstracts
  • ordboktjenester: Ordnett og iFinger
  • elektroniske oppslagsverk: Britannica
  • referanse- og siteringsdatabaser, som kan lenke videre til fulltekstsartikler: Web of Science og Scopus

Introduksjon alle LÅTs avtaler

Publisert 27. okt. 2017 13:18 - Sist endret 15. aug. 2019 13:10