Fagskoleopptak

Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning arbeider med å lage et nytt nasjonalt, samordnet opptak til fagskoleutdanninger. Målet er at første opptak skal gjennomføres i 2020.

Kunnskapsdepartementet har lansert en rekke tiltak for å styrke fagskolene (ekstern, regjeringen.no).  Et tiltak er at opptaket til fagskolene fornyes. Fra og med 2020 skal studieplassene ved alle offentlige fagskoler lyses ut gjennom Samordna opptak (ekstern). Private fagskoler kan også delta.

 

Nyheter

Møter og arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Spørsmål?

Lurer du på noe angående prosjektet kan du sende oss en e-post til fagskoleopptak@ceres.no.